MEDIA O NAS
GromPiorun
CRW Telesystem-Mesko w projekcie Piorun-NG
Zdzisław Zieliński

Będzie to przedsięwzięcie kompleksowe, obejmujące większość elementów tworzących zestaw. Kluczowe znaczenie w każdej broni tej klasy ma jej intelekt – część detekcyjno-sterująca. Tak jak w przypadku zestawów Grom i Piorun, prace w tym obszarze koordynuje Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o.o. Są one prowadzone od kilku lat i mocno zaawansowane – w przypadku nowego bloku kierowania trwają już próby w locie.

https://zbiam.pl/artykuly/crw-telesystem-mesko-w-projekcie-piorun-ng/