Zamówienie Nr 1/2022

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 1/2022 wybrana została oferta firmy “Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

SPEKTROMETR UV

Zakup jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie umowy nr: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2020

NIP: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres: optyka@telesystem.eu

T: + 48 22 722 00 15 wew. 121

F: + 48 22 722 00 15 wew. 201

Kryteria wyboru:

– cena: 90%

– warunki płatności i gwarancji (przedpłata, gwarancja): 10%

Termin dostarczenia oferty:

03.03.2022 r. (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)

Okres ważności oferty:

6 tygodni

Wymagana dostawa:

Do 20 tygodni od złożenia zamówienia

Wymagane informacje dotyczące ceny:

– cena powinna być wyrażona w PLN, EUR lub USD;

– koszt instalacji i szkolenia powinien być zawarty w ofercie podstawowej.

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Spektrofotometr do pomiarów charakterystyk transmisji i refleksji filtrów optycznych w zakresie światła ultrafioletowego (UV), widzialnego (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR), wraz z komputerem, oprogramowaniem i uchwytami umożliwiającymi pomiar pod różnymi kątami.

SPECYFIKACJA

ParametrWymagania
 Zakres spektralny  Początek zakresu: 200 nm lub mniej
  Koniec zakresu: 3000 nm lub więcej
 Dokładność zadawania długości fali lub   zakresu spektrum  0.1 nm dla pojedynczej długości fali
  1 nm dla ustawienia skanowania
 Gęstość próbkowania  Próbkowanie co 0.01 nm
 Czas wykonania skanu w pełnym   zakresie i dużej szybkości  Możliwy do wykonania poniżej 60 sekund
 Dokładność długości fali (spektralna)  Poniżej 1 nm w całym zakresie spektralnym
 Powtarzalność długości fali (spektralna)  Poniżej 0.1 nm w zakresach 200nm-700nm
  Poniżej 0.35 nm w zakresie 700nm-3000nm
 System fotometryczny  Dwuwiązkowy, w tym 1 referencyjna
 Dokładność fotometryczna  ±0.005Abs lub mniejsza dla 1.0 Abs
  (pomiar na filtrze wzorcowanym)
 Powtarzalność fotometryczna  ±0.002Abs lub mniejsza dla 1.0 Abs
 Źródło świata  Źródła światła (lampy) z automatyczną korekcją pozycji
 Szumy  – stosunek szumu do sygnału: poniżej 5·10-4 (0.05%) w całym     zakresie  spektralnym – oznacza to poziom szumów mniejszy niż   1.95·10-4 Abs (dla 1.0 Abs)
 Software Funkcje: – zapis plików z danymi oraz parametrami pomiaru wraz z zachowaniem  historii zmian
 – możliwość pełnej kontroli (w celach np. automatyzacji procesu pomiarowego) funkcji oprogramowania za pomocą zewnętrznej (własnej) aplikacji, w tym eksport danych pomiarowych. W szczególności: możliwość ustawienia długości fali za pomocą zewnętrznego oprogramowania. Dołączona pełna dokumentacja komend oraz wyniku ich działania opisująca ściśle reguły komunikacji.
 – zmiana ustawień wyświetlonych wykresów – jednostek, zakresu, koloru, automatyczne skalowanie, nakładanie na siebie wykresów spektralnych
 – automatyczna analiza danych, funkcjami: znajdowania maksimów, wyświetlania wartości fotometrycznych, wyliczenia całki pod wykresem, wygładzania, różniczkowania
 – eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych
 – raportowanie w zdefiniowanym przez użytkownika układzie graficznym  (layout) 
 Próbki i akcesoria pomiarowe Akcesoria pomiarowe umożliwiające pomiary szklanych próbek o średnicy 20 mm+/-0.5mm, i grubości 1-2mm umożliwiające pomiar w transmisji i w odbiciu(pierwsza powierzchnia), pod katem z zakresu 0-10°
oraz jedną z dwóch poniższych opcji: 1) pomiary odbiciowe pod stałymi kątami co najmniej 5, po jednym       z każdego z następujących zakresów: 11°-20°; 21°-30°; 31°-40°; 41°-50°; 55°-65°                lub 2) pomiary odbiciowe pod zmiennymi kątami z zakresu co najmniej 30°-60° z możliwością zmiany kąta o nie więcej niż 2°
 Komputer Komputer z systemem operacyjnym co najmniej Windows 10 Pro, dysk typu SSD co najmniej 256 GB, 8 GB ram, z wbudowanym wyświetlaczem(laptop) lub z dołączonym ekranem(dołączony ekran powinien spełniać następujące wymagania: matowa matryca o przekątnej co najmniej 23 cali i rozdzielczości QHD 2560 x 1440 w 60 Hz lub większej, matrycy IPS, funkcją regulacji wysokości i odchylenia
 Inne– Certyfikat CE, certyfikat wg. normy ISO 9001, serwis na terenie siedziby zamawiającego
– zakup powinien zawierać koszt transportu, wniesienia, instalacji, szkolenia(z obsługi urządzenia i oprogramowania) na terenie siedziby zamawiającego