Nr 3/2022

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego

nr 3/2022

wybrana została oferta firmy IMT Technologies § Solution Sp. z o.o.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022

Urządzenie do automatycznej inspekcji optycznej – AOI 

Zakup jest finansowany w ramach programu „Szafir”

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów,

05-082 Stare Babice, Polska

NIP: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres: rnigot@telesystem.eu

T: + 48 22 722 00 15 wew. 333

F: + 48 22 722 00 15 wew. 201

Kryteria wyboru:

Warunkiem koniecznym do oceny ofert jest pełna zgodność z:

– minimalnymi warunkami specyfikacji technicznej

– warunkami finansowymi

W ocenie porównawczej ofert brany pod uwagę będzie warunek:

– cena w PLN – 100%

Termin dostarczenia oferty:

15.10.2022 r. (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)

Okres ważności oferty:

4 tygodnie

Specyfikacja:
OPIS:

Urządzenie do automatycznej inspekcji optycznej pakietów elektronicznych – AOI

WYMAGANIA:

Wymagania które mogą zostać spełnione w rozbudowanej wersji urządzenia proszę zaznaczyć : „dostępne w opcji” 

 Wymagania ogólne:

 1. Optyczna analiza 3D z telecentryczną optyką z kalibracją w trzech osiach
 2. Urządzenie typu „in-line”
 3. Współpraca z podajnikiem/odbiornikiem/sortownikiem płytek – standard SMEMA
 4. Zewnętrzna stacja do programowania offline
 5. Zewnętrzna stacja podglądu przebiegu procesu weryfikacji płytek
 6. Możliwość rozbudowy/modyfikacji  hardware’owej (po instalacji maszyny) w zakresie implementacji nowych funkcjonalności

 Wymagania techniczne:

 1. Obszar roboczy: minimum 500x510mm
 2. Rozdzielczość kamery umożliwiająca analizę montażu/lutowania elementów do rozmiaru  01005 włącznie
 3. Wykorzystanie plików CAD/Gerber do programowania
 4. Programowanie bez konieczności posiadania płytki (tylko z plików CAD)   
 5. Możliwość stosowania aluminiowych nośników dla płytek o niestandardowym kształcie do grubości nośnika >= 3mm
 6. Automatyczna korekcja w osi „Z” ugięcia płytek (np. płytki typu flex, flex-rigid)
 7. Akceptacja elementów o wysokości do 40mm
 8. Pomiar wysokości
 9. Pomiar objętości lutowia
 10. Zaimplementowana weryfikacja na zgodność ze standardem IPC klasa 1, 2 i 3
 11. Detekcja tekstu (OCR/OCV) w opisach elementów
 12. Detekcja tekstu (OCR/OCV), kodów 1D, 2D w numeracji pakietów
 13. Analiza lutowania THT
 14. Detekcja zimnych lutów (lutowie ołowiowe SnPb)
 15. Detekcja zwarć
 16. Detekcja ciał obcych na płytce
 17. Wykrywanie uniesionych wyprowadzeń
 18. Wykrywanie uniesionych (jednostronnie) komponentów
 19. Pomiar współpłaszczyznowości zmontowanych elementów „BGA
 20. Wykrywanie przesunięcia komponentu
 21. Nieczułość na kolor płytki w tym kolor płytek typu „flex”
 22. Tworzenie programowego powielania (panelizacji) istniejących programów dla pojedynczych pakietów
 23. Uwzględnienia w programie opcji montażowych ( alternatywny element, alternatywny opis elementu, możliwość braku elementu) w jednym programie
 24. Weryfikacja poprawności nadruku pasty lutowniczej – funkcje SPI

 Wymagania software’owe:

 1. Zapis danych z procesu – „traceability”
 2. Funkcje statystyczne z przeprowadzonych analiz zapisywane w powszechnie odczytywalnym formacie plików
 3. Oprogramowanie systemowe „Microsoft Windows” w wersji 10 z zapewnieniem wsparcia technicznego dotyczącym bieżących aktualizacji bezpieczeństwa
 4. Możliwość rozbudowy softwarowej (po instalacji maszyny) w zakresie implementacji nowych funkcjonalności

 Wymagania serwisowe:

 1. Lokalizacja serwisu w Polsce
 2. Możliwość przeprowadzenia prostej akcji serwisowej lub wsparcia technicznego „on-line” po wcześniejszym spisaniu umowy o poufności
 3. Czas reakcji na zgłoszenie o konieczności interwencji  serwisowej gwarancyjnej lub pogwarancyjnej nie dłuższy niż 24 godziny
 4. Dostępność części zamiennych z magazynów europejskich.
 5. Możliwość postawienia maszyny zastępczej na czas poważnej usterki,

Wymagania organizacyjne:

 1. Sprzedawca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu
 2. Instalacja, uruchomienie i kalibracja urządzenia w miejscu docelowym (CRW Telesystem-Mesko)
 3. Szkolenie po instalacji w siedzibie CRW Telesystem-Mesko dla minimum 4-5 osób
 4. Okres gwarancyjny to minimum 1 rok od daty zakończenia procedury instalacji
 5. Instrukcja obsługi w języku polskim

Wymagania dotyczące ceny:

 1. Cena musi być wyrażona w PLN

    ——————- koniec zapytania ————————-

Dofinansowano z budżetu państwa

COPYRIGHT © BY TELESYSTEM MESKO SP. Z O.O.