Zamówienie Nr 4/2021

NR 4/2021   Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania zapytania ofertowego nr 4/2021 wybrane zostały oferty:

na zakup licencji CAD -firma Econocap Polska sp. z o.o.

na zakup licencji CAM -firma Verashape Sp. z o.o. Sp. k.

Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym: w uzupełnieniu zapytania ofertowego podajemy czas trwania licencji CAD – 4 lata.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021

Licencje oprogramowania CAD/CAM

Zakup jest finansowany w ramach programu „Szafir” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów,

05-082 Stare Babice, Poland

VAT: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres:

pzawada@telesystem.eu

T: + 48 22 7220 978 wew .306

F: + 48 22 7220 978 wew. 201

Kryteria wyboru:

– zgodność ze specyfikacją – 50%;

– cena – 50%;

Termin dostarczenia oferty:

10.09.2021 (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)

Okres ważności oferty:

Minimum do  20.10.2021.

Wymagana dostawa:

Do 14 tygodni od otrzymania oferty

SPECYFIKACJA:

Opis Wymagania Uwagi/Wymagania dodatkowe 
Cztery licencje CAD, w tym co najmniej jedna wielostanowiskowa (tzw. licencja pływająca)Oprogramowanie Creo Design Essentials lub równoważne. Za oprogramowanie równoważne uważa się oprogramowanie posiadające analogiczne funkcjonalności jak Creo Design Essentials.  Oprogramowanie wykorzystywane będzie do prac z projektami wytworzonymi w programie Pro/Engineer. W związku z powyższym oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z dotychczasową bazą dokumentacji 2D i 3D,  które opracowywane były w programie Pro/Engineer. Za oprogramowanie równoważne uważa się oprogramowanie posiadające następujące funkcjonalności:– parametryczny szkicownik– modelowanie bryłowe– tworzenie geometrii konstrukcyjnej (płaszczyzn, krzywych, punktów)– tworzenie rodzin części i zespołów (family table)– modelowanie elementów blaszanych (sheetmetal)– modelowanie powierzchni swobodnych typu freestyle– generowanie dokumentacji technicznej 2D– otwieranie i reedycja archiwalnej dokumentacji 2D powstałej w Pro/Engineer– tworzenie złożeń i narzędzia do zarządzania nimi– elastyczna modyfikacja natywnych i importowanych modeli CAD– cechy definiowane przez użytkownika (UDF)– tworzenie uproszczonych reprezentacji i zarządzanie nimi– naprawa danych pozyskanych z innych systemów– komunikacja za pomocą standardowych plików wymiany: STEP/IGES/DXF/STL/VRML/AutoCAD,DWG, DXF/ACIS/Parasolid– wczytywanie plików CATIA, NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk Inventor.brak
Dwa stanowiska CAD/CAM (1-Frezarsko-tokarskie, 2 Frezarskie (minimum 3 osiowe z indeksowaniem w 4teej i 5-tej osi)Oprogramowanie powinno posiadać:Licencja wieczysta1 rok bezpłatnej opieki technicznej wraz z aktualizacjami oprogramowania do nowej wersji w ramach posiadanej licencji przez okres trwania opieki technicznejDostosowanie i wdrożenie postprocesorów do: Centrum Frezarskie 3-osiowe, Centrum Tokarskie 2 osiowe z obsługą narzędzi napędzanych + obsługa pełnego Y + obsługa wrzeciona przechwytującego,co najmniej 48h szkoleń z obsługi CAD/CAMedytor kodu NC w ramach licencji,polską wersję językowąwsparcie dla Centr Tokarskich 2 i 4-ro -osiowych z obsługą narzędzi napędzanych, z obsługą pełnego Y, z obsługą wrzeciona przechwytującego, z obsługą osi Bwsparcie dla Centr Frezarskich 3-osiowych + indeksowanie w 4-tej i 5-tej osidefinicja obróbki na geometrii 2D (DWG, DXF) lub bryłowej,cykle obróbki Kieszeni, Stempli i Profili automatycznie przeliczą naddatek na elementach, przejście wykańczające, korekcję promienia, ruchy dojazdu i wyjazdu z materiału,kieszenie i profile posiadające pochylone lub profilowe ścianki boczne są obrabiane z pełną kontrolą chropowatości,automatyczna obróbka resztek mniejszym narzędziem,obróbka otworów z optymalizacją drogi przejazdów narzędzia,grawerowanie geometrii płaskiej 2D, czcionek wektorowych i Windows,optymalizacja posuwów na narożach.Obróbkę ze stołem obrotowymdetal może być obrabiany z kilku stron przy wsparciu automatycznego indeksowania przejazdów narzędzia w 4 – tej osi do określonej płaszczyzny lub Zera na detalu,obróbka obrotowa geometrii nawiniętej np. kieszeni czy napisu na walec,Obróbka powierzchni:umożliwia przeprowadzenie obróbki pojedynczych i wielu powierzchni jednocześnie z pełną kontrolą kolizji,różne strategie wejść/wyjść narzędzia,cykle zgrubne z automatyczną obróbką schodków wynikających z głębokości skrawania i resztek materiału mniejszym narzędziem,cykle wykańczające z kontrolą chropowatości powierzchni,możliwość obróbki z dowolnego kształtu półfabrykatu,specjalne cykle do obróbki skomplikowanych detali,analiza detalu – optymalny dobór średnicy i promienia frezu do detalu,obróbka resztek w naroży detalu,cykle kształtowe – wg prowadnic i spirali.kreator postprocesorów – zawiera bezpłatne szablony wszystkich sterowań (Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, Pronum, Cincinnati),biblioteki narzędzi, materiałów, moduł Technologii,symulacja obróbki – zdejmowanie warstw materiału bryłowym narzędziem wraz
z oprawką z półfabrykatu w otoczeniu uchwytów i całej maszyny.możliwość wykrywania cech technologicznych kieszeni, otworów, rowków, rowków nawiniętych na walec oraz automatycznego zaślepiania otworów i kieszeni do obróbki,wbudowaną bazę uchwytów, imadła, uchwyty 3 szczękowe, łapy dociskowe (niedopuszczalne jest dostarczenie bazy osobno poza systemem),możliwość definiowania oprawek narzędzi na podstawie modeli w formacie *.MEG,możliwość zmiany kolejności operacji,parametryczną bazę narzędzi opartą na MSSQL z modułem technologicznymmożliwość programowania z wykorzystaniem automatycznych strategii obróbczych korzystających z cech bryły (np. kieszenie, otwory, gwinty itd.) – do każdego stanowiskanowoczesne strategie obróbki np. Wave lub iMachining – do każdego stanowiskawykorzystywanie strategii np. Wave lub iMachining  dla Frezowania i Toczenia – odpowiednio do każdego stanowiskaopcje wykrywania kolizji oprawki (zbyt krótkie narzędzie) dla ścieżki bez wychodzenia do symulacji,niezależna praca od Systemu CAD (brak konieczności instalacji sytemu CAD jako bazy dla CAM)2 Stanowiska CAD w ramach aktywnej Subskrypcji  
Oprogramowanie powinno umożliwiać autonomiczną pracę (zawierać moduł wewnętrzny CAD niezbędny do tworzenia brył i rysunków płaskich np.  oprzyrządowania technologicznego). Może to być również CAD zewnętrzny

Uwaga: Prosimy o przesłanie oferty:

na oprogramowanie CAD i CAM, na każde osobno.

Dopuszczalne jest złożenie oferty tylko na CAD lub tylko na CAM.

Wymagane informacje dotyczące ceny:

– cena powinna być wyrażona w PLN, EUR lub USD;

– cenę za każdą pozycję należy podać osobno;

– koszt instalacji i szkolenia powinien być uwzględniony w ofercie podstawowej,

dopuszczalne są  pomoc w zdalnej instalacji i szkolenie

————————- Koniec zapytania ————————-