Zamówienie Nr2/2022

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 2/2022, wybrana została oferta firmy Hexagon Metrology Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

Zakup jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie umowy nr: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2020

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów,

05-082 Stare Babice, Polska

NIP: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres: mech@telesystem.eu

T: + 48 22 722 00 15 wew. 112

F: + 48 22 722 00 15 wew. 201

Kryteria wyboru:

Warunkiem koniecznym do oceny ofert jest pełna zgodność z:

– minimalnymi warunkami specyfikacji technicznej

– warunkami finansowymi (waluta oferty, czas ważności oferty, czas dostawy, itd).

W ocenie porównawczej ofert brany pod uwagę będzie warunek:

– cena w PLN – 100%

Termin dostarczenia oferty:

04.03.2022 r. (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)

Okres ważności oferty:

6 tygodni

Wymagana dostawa:

do 28 tygodni od złożenia zamówienia    

SPECYFIKACJA

OPIS:

 Współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.

WYMAGANIA:

 Wymagania ogólne:

 budowa portalowa

 • konstrukcja maszyny musi zapewniać wysoką sztywność oraz chronić przed wahaniami temperatury otoczenia
 • możliwość prowadzenia pomiarów w trybie ręcznym z wykorzystaniem panelu sterowania jak i w trybie CNC
 • funkcja kompensacji wpływu zmian temperatury otoczenia
 • maszyna musi posiadać stół granitowy (pełny granit) z otworami do mocowania detali;
 • maszyna musi być wyposażona w komputer PC umożlwiający bezproblemową współpracę z osprzętem i oprogramowaniem
 • maszyna musi być wyposażona w monitor minimum 24”
 • maszyna musi być wyposażona w kolorową drukarkę formatu A4

Wymagania techniczne:

Zakres pomiarowy

 • oś X co najmniej 700 mm
 • oś Y co najmniej 1000 mm
 • oś Z co najmniej 650 mm

Skanująca sonda pomiarowa

 • maszyna musi być wyposażona w dotykową sondę skanującą umożliwiającą stosowanie wymiennych końcówek pomiarowych prostych i gwiaździstych
 • sonda skanująca musi obsługiwać końcówki o długości co najmniej z zakresu od 20 mm do 200 mm
 • sonda skanująca musi obsługiwać końcówki gwiaździste o rozpiętości ramion co najmniej 100 mm
 • sonda skanująca musi obsługiwać końcówki o średnicy 0,3 mm i większe
 • sonda skanująca musi mieć możliwość pomiaru w trybie punkt-punkt jak i w trybie skanującym
 • sonda wraz z maszyną musi mieć możliwość pomiaru samocentrującego

 Głowica obrotowo-uchylna 

 • maszyna musi być wyposażona w automatyczną głowicę obrotowo-uchylną;
 • kąt indeksacji max 5˚
 • zakres obrotów:

kąt A   minimum  0˚-100˚

kąt B   +/-180˚

 • powtarzalność pozycjonowania max 0,5 µm

Dokładność maszyny pomiarowej

 • dokładność maszyny pomiarowej musi być określona wg normy ISO 10360
 • specyfikacja dokładności musi opierać się na oficjalnej specyfikacji producenta
 • dokładności dla temperatury pracy 18-22˚C (gradienty min 1˚C/godzinę, min 2˚C/dobę
  min 1˚C/metr)
MPEE0/E150 (ISO 10360/2)max 1,6 + L/ 333 [µm]
MPEPFTU (ISO 10360/2)max 1,6 [µm]
MPETHP/t (ISO 10360/2)max 3,0/45 [µm/s]
 • dokładności dla temperatury pracy 16-26˚C (gradienty min 1˚C/godzinę, min 5˚C/dobę
  min 1˚C/metr)
MPEE0/E150 (ISO 10360/2)max 1,8 + L/ 250 [µm]
MPEPFTU (ISO 10360/2)max 1,6 [µm]
MPETHP/t (ISO 10360/2)max 3,0/45 [µm/s]
 • test dokładności wykonywany na końcówce pomiarowej nie krótszej niż 50 mm

Dynamika maszyny pomiarowej

 • prędkość pozycjonowania 3D nie mniejsza niż 500 mm/s
 • przyspieszenie 3D nie mniejsze niż 1500 mm/s2

 Wyposażenie dodatkowe

 • magazyn głowic końcówek pomiarowych dla sondy skanującej, minimum 6 portów do przechowywania talerzyków trzpienia plus stosowne gniazda dla modułów skanujących jeśli konieczne
 • talerzyki trzpienia pomiarowego minimum 6 sztuk, w tym dwie sztuki do obsługi końcówek gwiaździstych
 • zestaw końcówek pomiarowych o długościach w zakresie co najmniej od 20 do 200 mm
 • sfera kalibracyjna ze świadectwem wzorcowania laboratorium posiadającego akredytację wg ISO 17025 

 Oprogramowanie pomiarowe

 • interfejs użytkownika w języku polskim z możliwością przełączania na inne języki (minimum angielski, niemiecki, francuski), w celu łatwego przygotowania raportu w języku innym niż polski
 • możliwość tworzenia programu pomiarowego w trakcie wykonywania na maszynie pomiaru części
 • pomiar podstawowych elementów geometrycznych (płaszczyzny, linie, okręgi, punkty, walce, stożki)
 • pomiar elementów złożonych (punkty powierzchniowe, rowki okrągłe i prostokątne, punkty krawędziowe, punkty narożne)
 • funkcje sprawdzania obecności otworów
 • pomiar powierzchni swobodnych znanych (na podstawie modelu CAD) i nieznanych (na podstawie fizycznej części)
 • programowanie na podstawie modeli CAD
 • możliwość importowania modeli CAD w formacie IGES, STEP, DXF, DWG
 • eksport wyników pomiaru do formatu EXCEL, PDF, TXT oraz reprezentacji graficznej zmierzonych elementów w formacie IGES oraz STEP
 • tworzenie raportów pomiarowych z możliwością ich dostosowywania do bieżących potrzeb

 Wymagania organizacyjne:

 • maszyna musi być zaopatrzona w instrukcję obsługi w języku polskim
 • oferta musi zawierać instalację maszyny oraz jej uruchomienie i kalibrację, wydanie certyfikatu z okresem ważności
 • oferta musi zawierać szkolenie dla co najmniej 3 operatorów, czas trwania szkolenia co najmniej 5 dni
 • maszyna musi być objęta co najmniej 12-miesięczną gwarancją producenta, z czasem liczonym od daty odbioru maszyny
 • oferent oraz producent maszyny musi mieć co najmniej 10 lat historii sprzedaży maszyn na terenie Polski
 • oferent musi gwarantować dostępności serwisu w ciągu 72 godzin
 • jeżeli oferentem nie jest producent maszyny, to oferent musi mieć autoryzację producenta oferowanej maszyny.

Wymagane informacje dotyczące ceny:

 • cena musi być wyrażona w PLN
 • koszt instalacji i szkolenia powinien być uwzględniony w ofercie podstawowej