Projekty badawcze

POIR

NR POIR.04.01.04-00-0123/17-00

Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo 3 μm do 5 μm. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH​

Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu, ustanowionym na art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest wdrażany w oparciu o konkursy na dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym.

Projekt zakończony

Nr PBS/B3/27/2015 „Pompowany diodowo, modułowy zestaw laserowy do zastosowań specjalnych” realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B

PBS3/B3/27/2015​

Czas realizacji:

01.01.2015 – 31.12.2017

Lider:

Wojskowa Akademia Techniczna

SZAFIR​

Nazwa projektu:

„Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych”

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu:

„Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”

Celem projektu jest opracowanie rodziny naprowadzających głowic optoelektronicznych na IX poziomie gotowości technologii, możliwych do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych (głowica wielospektralna) jak i przeciwpancernych (głowica obrazująca).

Lider: PCO S.A.

Konsorcjanci:

  • MESKO S.A.;
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
  • Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.;
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia;
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Wartość projektu: 46 440 271,00 zł

Wartość finansowania: 46 440 271,00 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”.

Wartość projektu

46 440 271 Zł

Wartość finansowania

46 440 271 Zł

Okres realizacji w latach

3 LATA

Rodzina Głowic Optoelektronicznych Dla Rakiet Sterowanych SEEKER​

Narwa programu:​

ROZWÓJ NOWOCZESNYCH, PRZEŁOMOWYCH TECHNOLOGII SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU S OBRONNOŚCI PAŃSTWA PK. SZARIR

Projekt Finansowy Przez Narodowe Centrum Badań I Rorwoju ​

W RAMACH UMOWY NR DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 01.06.2021-31.05.2025 ​

Projekt finansowy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu “Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”.

Celem projektu jest opracowanie rodziny naprowaszających głowic optoelektronicznych na IX poziomie gotowości technologii, możliwych do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych (głowica wielospektralna) jak i przeciwności działania seekerów w warunkach poligonowych.

ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA​

NR UMOWY: MAZOWSZE/0196/19-00 SYSTEM PROJEKCJI OPTYCZNEGO POLA INFORMACJI Z UŻYCIEM LASERA KASKADOWEGO.​

Czas realizacji: 01.01.2020-31.01.2022

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka dla Mazowsza

Przedmiotem projektu jest zbudowanie prototypu unikalnego projektora optycznego pola informacji pracującego w zakresie długości fal 4000-5000 nm.

Dofinansowano z budżetu państwa