MEDIA O NAS
Laserowe nowości CRW TELESYSTEM-MESKO
admin

CRW TELESYSTEM-MESKO, podjęło się opracowania  laserowego podświetlacza celu oraz głowic naprowadzających do amunicji precyzyjnej kalibrów 120 i 155 mm.W wyniku tych prac, finansowanych samodzielnie, powstał moduł głowicy laserowej z laserem pompowanym lampą wyładowczą. Później zaadaptowano go do użycia w laserowym podświetlaczu celu LPC-1, czyli pierwszym polskim urządzeniu laserowym do podświetlania celu plamką laserową, całkowicie opartym na polskiej myśli technicznej. Równolegle z pracami nad modułem głowicy laserowej z laserem pompowanym lampą wyładowczą w CRW TELESYSTEM-MESKO, podjęto się także realizacji projektu analogicznego modułu, ale z półprzewodnikowym laserem pompowanym diodowo.

 Laserowy Podświetlacz Diodowy LPD-A do naprowadzania 

Oferowane przez CRW TELESYSTEM-MESKO systemy Laserowego Podświetlania Celu są modułowymi, zgodnymi ze standardami NATO, przenośnymi zespołami przyrządów wskazywania celu do naprowadzania amunicji precyzyjnej, rakiet i bomb lotniczych przez podświetlenie wiązką laserową.

https://zbiam.pl/artykuly/laserowe-nowosci-crw-telesystem-mesko/