Projekty badawcze

 

Projekty badawcze realizowane przez  

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

PO IR

 

POIR

 

Nr POIR.04.01.04-00-0123/17-00

Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Ścieżka dla Mazowsza

 

 

Nr Umowy: MAZOWSZE/0196/19-00 System projekcji optycznego pola informacji z użyciem lasera kaskadowego.

Czas realizacji: 01.01.2020-31.01.2022

 

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka dla Mazowsza

Przedmiotem projektu jest zbudowanie prototypu unikalnego projektora optycznego pola informacji pracującego w zakresie długości fal 4000-5000 nm.

Program Badań Stosowanych

 

 

Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu, ustanowionym na art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest wdrażany w oparciu o konkursy na dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym.

 

Projekt zakończony

Nr PBS/B3/27/2015 „Pompowany diodowo, modułowy zestaw laserowy do zastosowań specjalnych” realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B

PBS3/B3/27/2015

Czas realizacji:

01.01.2015 – 31.12.2017

Lider:

Wojskowa Akademia Techniczna