Zamówienia publiczne

Aktualne

ZAKOŃCZONE

 

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym

zapytania ofertowego nr 2/2022

wybrana została oferta firmy Hexagon Metrology Sp. z o.o.


Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym

zapytania ofertowego nr 1/2022

wybrana została oferta firmy "Shim-Pol A.M. Borzymowski"

E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna

 

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 4/2021

wybrane zostały oferty:

na zakup licencji CAD -firma Econocap Polska sp. z o.o.

na zakup licencji CAM -firma Verashape Sp. z o.o. Sp. k.

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 3/2021

na zakup Systemu projekcji optycznego pola informacji z użyciem lasera kaskadowego

wybrana została oferta firmy TRIOPTICS GmbH.


Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 2/2021

na zakup Zestawu sfer i płaszczyzny odniesienia interferometru

wybrana została oferta firmy MPF Optics GbR.


Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 1/2021

na zakup Interferometru 

wybrana została oferta firmy Äpre Instruments.

NR 1/2021

 

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego

nr 1/2021

wybrana została oferta firmy Äpre Instruments.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

Interferometr

Zakup jest finansowany w ramach  programu „Ścieżka dla Mazowsza”

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce

 

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51, Lubiczów, 05-082 Stare Babice, Polska

VAT: PL 524-010-38-48

Sposób wysłania oferty:

e-mailem na adres:

aswat@telesystem.eu

T: + 48 22 7220 978 wew. 154

F: + 48 22 7220 978 wew. 201

Kryteria wyboru

- zgodność ze specyfikacją - 50%;

- cena (Ex Works) - 50%;

Termin dostarczenia oferty:

23.03.2021

Okres ważności oferty:

Minimum do 23.05.2021.

Wymagana dostawa (Ex Works):

Do 14 tygodni od otrzymania oferty 

 

SPECYFIKACJA:

Opis

Wymagania

Uwagi/Wymagania dodatkowe

Konfiguracja optyczna

System interferometru Fizeau

 

Metoda akwizycji

Czasowe przesunięcie fazowe

 

Przesuwnik fazowy

W zestawie

 

Źródło lasera

632.8+/-1 nm (HeNe)

Jednomodowy, stabilność ≤0,002nm / h, dopuszczalny typ lasera półprzewodnikowego

Wielkość apertury

≥100mm

 

Wyjściowa polaryzacja

Kołowa

 

Zakres ostrości soczewki

≥±2 m

 

Rozdzieczość kamery

≥1k x1k

 

Rozdzielczość obrazu

≥300 prążków/dla pełnej apertury

 

Błąd powtarzalności frontu falowego

2σ≤0.5nm

       Błąd powtarzalności frontu falowego jest definiowany przez średnią różnicę RMS plus 2x odchylenie standardowe dla różnicy między wszystkimi parzystymi pomiarami oraz odniesienie syntetyczne (zdefiniowane jako średnia wszystkich nieparzystych pomiarów). Podstawę obliczeń stanowi 36 pomiarów sekwencyjnych (16 średnich).

Refleksyjność próbki

1%-50% lub szerszy zakres

W razie potrzeby wyposażenie pomocnicze do pomiarów do 48% (w celu pokrycia odbicia germanu)  zawarte w ofercie

Ustawienie kątowe pow. testowej

         Metoda: tzw.podwójny punkt

 

Oprogramowanie systemowe

Sterowanie przesunięciem fazowym i przetwarzanie mapy frontu falowego z możliwością exportu   

Pomiary kształtu i promienia krzywizny, klina i jednorodności (pow. polerowane)

Filtry: maskowanie, odejmowanie, odniesienia

Analiza: współczynniki Zernike, widok mapy 3D (powierzchnia/przód fali) Parametry: PV / PVr / RMS

Odjęcie - pochylenie/moc/ astygmatyzm // Coma / SA3

Konfiguracja montażu

Pozioma

 

Referencyjny Interfejs mechaniczny optyki

Mocowanie bagnetowe 4 ”

 

Wysokość osi optycznej nad stołem

108+/-2 mm

 

Zakres temperatury pracy

20˚C+/-3˚C, bez kondensacji

 

Komputer sterujący

W zestawie z preinstalowanym oprogramowaniem systemowym

 

Zasilanie sieciowe

230V, 50Hz

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Szyna do pomiaru promienia

Szyna o zakresie ruchu ≥1,5 m, rozdzielczość odczytu cyfrowego ≤2 µm, montaż na metrycznym stole optycznym

Uchwyt z reg. 5-osiową z mocowaniem bagnetowym i uchwytem samocentrującym

Tłumik wiązki

Tylko w razie potrzeby

Do pomiaru współczynnika odbicia 48% próbki

 

Wymagania dotyczące ceny:

- cena powinna być wyrażona w EUR lub USD;

- cenę każdej pozycji należy podać osobno;

- koszt montażu i szkolenia powinien być uwzględniony w ofercie podstawowej, dopuszczalne są   pomoc w zdalnej instalacji i szkolenie

- koszt transportu i ubezpieczenia należy podać osobno (opcjonalnie)

-------------------------Koniec zapytania ofertowego -------------------------

 

 

                 

NR 2/2021

 

 

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego

nr 2/2021

wybrana została oferta firmy MPF Optics GbR.

 

 

Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym

Informujemy, że zmianie uległ termin składania ofert. 

Oferty można składać do 29 marca 2021r. (do końca dnia - UTC+2h)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021

Zestaw sfer i płaszczyzny odniesienia interferometru

Zakup jest finansowany w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”

Przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce

 

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów , 05-082 Stare Babice, Poland

VAT: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres:

aswat@telesystem.eu

T: + 48 22 7220 978 wew .154

F: + 48 22 7220 978 wew. 201

Kryteria wyboru:

- zgodność ze specyfikacją - 50%;

- cena (Ex Works) - 50%;

Termin dostarczenia oferty:

24.03.2021

Okres ważności oferty:

Minimum do  23.05.2021.

Wymagana dostawa (Ex Works):

Do 14 tygodni od otrzymania oferty

 

SPECYFIKACJA:

Opis

Wymagania

Uwagi/Wymagania dodatkowe

Zestaw soczewek transmisyjnych + powierzchnia transmisyjna do 4‘ mocowania bagnetowego

Zestaw 5 elementów:

1) plano

2) f / 0,75

3) f / 1.5

4) f / 3.3

 5) f / 6.6

 

Nominalny F/# może się różnić +/- 10%

Powierzchnia odniesienia

Współczynnik odbicia 4%

PV ≤ λ / 15 (λ = 632,8 nm)

Zminimalizowane średnich częstości przestrzennych, szczególnie w środkowej części apertury.

PV≤ λ / 30 (λ = 632,8 nm) dla środkowej części apertury 33% po usunięciu 36 współczynników Zernike. Dopuszczalna  jest alternatywna metryka w celu ograniczenia średnich częstości przestrzennych.

Projektowa długość fali

λ = 632.8 nm

 

Wymagania testowe

Interferogram + cyfrowa mapa WFE

Należy dostarczyć certyfikat zgodności z wymaganiami

Materiał strefy odniesenia

Kwarc topiony

 

Średnica wiązki wejściowej

≥100mm

 

Temperatura pracy

20°C +/- 3 °C

 

Opakowanie

Należy dostarczyć elementy zestawu z indywidualnymi pudełkami do przechowywania

 

 

Wymagane informacje dotyczące ceny:

- cena powinna być wyrażona w EUR lub USD;

- cenę za każdą pozycję należy podać osobno;

- koszt transportu i ubezpieczenia należy podać osobno (opcjonalnie)

------------------------- Koniec zapytania -------------------------

 

               

NR 3/2021

 

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym

zapytania ofertowego nr 3/2021

wybrana została oferta firmy TRIOPTICS GmbH.


REQUEST FOR QUOTATION 3/2021

A measurement system for opto-mechanical characterization of lens

systems: for lens centering, center thickness and air gap measurement, and

precise manual lens alignment of optics.

The purchase is financially supported by the founding programme „Ścieżka dla Mazowsza”

by The National Centre for Research and Development, Poland 

Recipient

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów , 05-082 Stare Babice, Poland

VAT: PL 524-010-38-48

Method to send the offer:

By e-mail to the address:

aswat@telesystem.eu

T: + 48 661 04 37 34(mobile)

F: + 48 22 7220 978 ext. 201

Selection criteria

- compliance with the specification – 50%;

- price(Ex Works) – 50%;

Offer delivery date:

July 5th 2021, 23:59 CET, (can be extended, on request)

Offer validity period:

Minimum until  August 5th 2021.

Required delivery (Ex Works):

Up to 14 weeks ARO

 
   

 

 

Specification:

Description

Requirement

Notes/additional requrements

1.Measurement and Alignment Methods

1.1 Lens centering measurement with one autocollimator in reflection

1.2 Center thickness and air gap measurement

1.3 Manual lens alignment and assembly

1.4 Vertical configuration – sample optical axis: vertical

 

2. Sample dimensions and mounting system

2.1 Max. diameter: ≥ 150 mm

2.2 Max. weight: ≥10 kg

2.3 Motorised rotary stage with max runout ≤0.2μm

2.4 Integrated x/y/tip/tilt stage

 

3. Lens Centering Measurement

3.1 Lens centering measurement accuracy: ≤0.2μm

3.2 Measurement of spherical (concave, convex) and plano surfaces

3.2 Operating wavelength: from VIS(380nm-720nm) range, preferable green

3.3 Objective lens, at least one, exchangeable(thread or bayonet)

3.4 Motorized stage with autocollimator fixture, travel ≥ 450 mm

 

4. Center Thickness and Air Gap Measurement

4.14.1 Center thickness and air gap measurement accuracy: ≤1 μm

4.2 Max. optical thickness of the sample: ≥200 mm

4.3 Operating wavelength: from range 1250nm-1400nm

 

5. Software

 

5.1 Motorised rotary stage control

5.2 Motorised autocollimator stage control

5.3 Measurement of centration errors of each lens of a multi-lens objective, min. 10 surfaces

5.4 Measurement of lens thickness and airgap for multilens assembly, min. 10 surfaces

5.5 Data export(txt, csv or xls)

 

Operating temperature

20°C +/- 3 °C

 

Mains

230V 50Hz

 

Installation and training

Installation and training on CRW Telesystem-Mesko premises, but remote installation help and training  is also acceptable

 

Trained opticians familiar with such systems available on site for installation process 

 

Required information concerned the price:

- price should be quoted in PLN, EUR or USD;

- transport and insurance cost shall be given separately (does not impact selection process)

-------------------------This the end of the enquiry -------------------------

 

NR 4/2021

 

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym

zapytania ofertowego nr 4/2021

wybrane zostały oferty:

na zakup licencji CAD -firma Econocap Polska sp. z o.o.

na zakup licencji CAM -firma Verashape Sp. z o.o. Sp. k.

 

Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym:

w uzupełnieniu zapytania ofertowego podajemy czas trwania licencji CAD - 4 lata.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021

Licencje oprogramowania CAD/CAM

Zakup jest finansowany w ramach programu „Szafir”

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce

 

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów,

05-082 Stare Babice, Poland

VAT: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres:

pzawada@telesystem.eu

T: + 48 22 7220 978 wew .306

F: + 48 22 7220 978 wew. 201

Kryteria wyboru:

- zgodność ze specyfikacją - 50%;

- cena - 50%;

Termin dostarczenia oferty:

10.09.2021 (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)

Okres ważności oferty:

Minimum do  20.10.2021.

Wymagana dostawa:

Do 14 tygodni od otrzymania oferty

 

SPECYFIKACJA:

Opis 

Wymagania 

Uwagi/Wymagania dodatkowe 

Cztery licencje CAD, w tym co najmniej jedna wielostanowiskowa (tzw. licencja pływająca)

Oprogramowanie Creo Design Essentials lub równoważne. Za oprogramowanie równoważne uważa się oprogramowanie posiadające analogiczne funkcjonalności jak Creo Design Essentials.  Oprogramowanie wykorzystywane będzie do prac z projektami wytworzonymi w programie Pro/Engineer. W związku z powyższym oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z dotychczasową bazą dokumentacji 2D i 3D,  które opracowywane były w programie Pro/Engineer. Za oprogramowanie równoważne uważa się oprogramowanie posiadające następujące funkcjonalności:

- parametryczny szkicownik

- modelowanie bryłowe

- tworzenie geometrii konstrukcyjnej (płaszczyzn, krzywych, punktów)

- tworzenie rodzin części i zespołów (family table)

- modelowanie elementów blaszanych (sheetmetal)

- modelowanie powierzchni swobodnych typu freestyle

- generowanie dokumentacji technicznej 2D

- otwieranie i reedycja archiwalnej dokumentacji 2D powstałej w Pro/Engineer

- tworzenie złożeń i narzędzia do zarządzania nimi

- elastyczna modyfikacja natywnych i importowanych modeli CAD

- cechy definiowane przez użytkownika (UDF)

- tworzenie uproszczonych reprezentacji i zarządzanie nimi

- naprawa danych pozyskanych z innych systemów

- komunikacja za pomocą standardowych plików wymiany: STEP/IGES/DXF/STL/VRML/AutoCAD,DWG, DXF/ACIS/Parasolid

- wczytywanie plików CATIA, NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk Inventor.

brak

Dwa stanowiska CAD/CAM (1-Frezarsko-tokarskie, 2 Frezarskie (minimum 3 osiowe z indeksowaniem w 4teej i 5-tej osi)

Oprogramowanie powinno posiadać:

 • Licencja wieczysta
 • 1 rok bezpłatnej opieki technicznej wraz z aktualizacjami oprogramowania do nowej wersji w ramach posiadanej licencji przez okres trwania opieki technicznej
 • Dostosowanie i wdrożenie postprocesorów do: Centrum Frezarskie 3-osiowe, Centrum Tokarskie 2 osiowe z obsługą narzędzi napędzanych + obsługa pełnego Y + obsługa wrzeciona przechwytującego,            
 • co najmniej 48h szkoleń z obsługi CAD/CAM
 • edytor kodu NC w ramach licencji,
 • polską wersję językową
 • wsparcie dla Centr Tokarskich 2 i 4-ro -osiowych z obsługą narzędzi napędzanych, z obsługą pełnego Y, z obsługą wrzeciona przechwytującego, z obsługą osi B
 • wsparcie dla Centr Frezarskich 3-osiowych + indeksowanie w 4-tej i 5-tej osi
 • definicja obróbki na geometrii 2D (DWG, DXF) lub bryłowej,
 • cykle obróbki Kieszeni, Stempli i Profili automatycznie przeliczą naddatek na elementach, przejście wykańczające, korekcję promienia, ruchy dojazdu i wyjazdu z materiału,
 • kieszenie i profile posiadające pochylone lub profilowe ścianki boczne są obrabiane z pełną kontrolą chropowatości,
 • automatyczna obróbka resztek mniejszym narzędziem,
 • obróbka otworów z optymalizacją drogi przejazdów narzędzia,
 • grawerowanie geometrii płaskiej 2D, czcionek wektorowych i Windows,
 • optymalizacja posuwów na narożach.
 • Obróbkę ze stołem obrotowym
 • detal może być obrabiany z kilku stron przy wsparciu automatycznego indeksowania przejazdów narzędzia w 4 – tej osi do określonej płaszczyzny lub Zera na detalu,
 • obróbka obrotowa geometrii nawiniętej np. kieszeni czy napisu na walec,
 • Obróbka powierzchni:
 • umożliwia przeprowadzenie obróbki pojedynczych i wielu powierzchni jednocześnie z pełną kontrolą kolizji,
 • różne strategie wejść/wyjść narzędzia,
 • cykle zgrubne z automatyczną obróbką schodków wynikających z głębokości skrawania i resztek materiału mniejszym narzędziem,
 • cykle wykańczające z kontrolą chropowatości powierzchni,
 • możliwość obróbki z dowolnego kształtu półfabrykatu,
 • specjalne cykle do obróbki skomplikowanych detali,
 • analiza detalu – optymalny dobór średnicy i promienia frezu do detalu,
 • obróbka resztek w naroży detalu,
 • cykle kształtowe - wg prowadnic i spirali.
 • kreator postprocesorów – zawiera bezpłatne szablony wszystkich sterowań (Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, Pronum, Cincinnati),
 • biblioteki narzędzi, materiałów, moduł Technologii,
 • symulacja obróbki - zdejmowanie warstw materiału bryłowym narzędziem wraz
  z oprawką z półfabrykatu w otoczeniu uchwytów i całej maszyny.
 • możliwość wykrywania cech technologicznych kieszeni, otworów, rowków, rowków nawiniętych na walec oraz automatycznego zaślepiania otworów i kieszeni do obróbki,
 • wbudowaną bazę uchwytów, imadła, uchwyty 3 szczękowe, łapy dociskowe (niedopuszczalne jest dostarczenie bazy osobno poza systemem),
 • możliwość definiowania oprawek narzędzi na podstawie modeli w formacie *.MEG,
 • możliwość zmiany kolejności operacji,
 • parametryczną bazę narzędzi opartą na MSSQL z modułem technologicznym
 • możliwość programowania z wykorzystaniem automatycznych strategii obróbczych korzystających z cech bryły (np. kieszenie, otwory, gwinty itd.) – do każdego stanowiska
 • nowoczesne strategie obróbki np. Wave lub iMachining – do każdego stanowiska
 • wykorzystywanie strategii np. Wave lub iMachining  dla Frezowania i Toczenia – odpowiednio do każdego stanowiska
 • opcje wykrywania kolizji oprawki (zbyt krótkie narzędzie) dla ścieżki bez wychodzenia do symulacji,
 • niezależna praca od Systemu CAD (brak konieczności instalacji sytemu CAD jako bazy dla CAM)
 • 2 Stanowiska CAD w ramach aktywnej Subskrypcji

 

 

Oprogramowanie powinno umożliwiać autonomiczną pracę (zawierać moduł wewnętrzny CAD niezbędny do tworzenia brył i rysunków płaskich np.  oprzyrządowania technologicznego). Może to być również CAD zewnętrzny

 

Uwaga: Prosimy o przesłanie oferty:

na oprogramowanie CAD i CAM, na każde osobno.

Dopuszczalne jest złożenie oferty tylko na CAD lub tylko na CAM.

 

Wymagane informacje dotyczące ceny:

- cena powinna być wyrażona w PLN, EUR lub USD;

- cenę za każdą pozycję należy podać osobno;

- koszt instalacji i szkolenia powinien być uwzględniony w ofercie podstawowej,

dopuszczalne są  pomoc w zdalnej instalacji i szkolenie

------------------------- Koniec zapytania -------------------------

 

 

NR 1/2022

 

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym

zapytania ofertowego nr 1/2022

wybrana została oferta firmy "Shim-Pol A.M. Borzymowski"

E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

SPEKTROMETR UV

Zakup jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie umowy nr: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2020

 

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów,

05-082 Stare Babice, Polska

NIP: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres: optyka@telesystem.eu

T: + 48 22 722 00 15 wew. 121

F: + 48 22 722 00 15 wew. 201

Kryteria wyboru:

- cena - 90%

- warunki płatności i gwarancji (przedpłata, gwarancja) – 10%

Termin dostarczenia oferty:

03.03.2022 r. (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)

Okres ważności oferty:

6 tygodni

Wymagana dostawa:

Do 20 tygodni od złożenia zamówienia

 

Wymagane informacje dotyczące ceny:

- cena powinna być wyrażona w PLN, EUR lub USD;

- koszt instalacji i szkolenia powinien być zawarty w ofercie podstawowej.

 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Spektrofotometr do pomiarów charakterystyk transmisji i refleksji filtrów optycznych w zakresie światła ultrafioletowego (UV), widzialnego (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR), wraz z komputerem, oprogramowaniem i uchwytami umożliwiającymi pomiar pod różnymi kątami.

SPECYFIKACJA

    

Parametr

Wymagania

 Zakres spektralny

  Początek zakresu: 200 nm lub mniej
  Koniec zakresu: 3000 nm lub więcej

 Dokładność zadawania długości fali lub   zakresu spektrum

  0.1 nm dla pojedynczej długości fali
  1 nm dla ustawienia skanowania

 Gęstość próbkowania

  Próbkowanie co 0.01 nm

 Czas wykonania skanu w pełnym   zakresie i dużej szybkości

  Możliwy do wykonania poniżej 60 sekund

 Dokładność długości fali (spektralna)

  Poniżej 1 nm w całym zakresie spektralnym

 Powtarzalność długości fali (spektralna)

  Poniżej 0.1 nm w zakresach 200nm-700nm
  Poniżej 0.35 nm w zakresie 700nm-3000nm

 System fotometryczny

  Dwuwiązkowy, w tym 1 referencyjna

 Dokładność fotometryczna

  ±0.005Abs lub mniejsza dla 1.0 Abs
  (pomiar na filtrze wzorcowanym)

 Powtarzalność fotometryczna

  ±0.002Abs lub mniejsza dla 1.0 Abs

 Źródło świata

  Źródła światła (lampy) z automatyczną korekcją pozycji

 Szumy

  - stosunek szumu do sygnału: poniżej 5·10-4 (0.05%) w całym     zakresie  spektralnym - oznacza to poziom szumów mniejszy niż   1.95·10-4 Abs (dla 1.0 Abs)

 Software

 Funkcje:

 - zapis plików z danymi oraz parametrami pomiaru wraz z zachowaniem  historii zmian
 - możliwość pełnej kontroli (w celach np. automatyzacji procesu pomiarowego) funkcji oprogramowania za pomocą zewnętrznej (własnej) aplikacji, w tym eksport danych pomiarowych. W szczególności: możliwość ustawienia długości fali za pomocą zewnętrznego oprogramowania. Dołączona pełna dokumentacja komend oraz wyniku ich działania opisująca ściśle reguły komunikacji.
 - zmiana ustawień wyświetlonych wykresów – jednostek, zakresu, koloru, automatyczne skalowanie, nakładanie na siebie wykresów spektralnych
 - automatyczna analiza danych, funkcjami: znajdowania maksimów, wyświetlania wartości fotometrycznych, wyliczenia całki pod wykresem, wygładzania, różniczkowania
 - eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych
 - raportowanie w zdefiniowanym przez użytkownika układzie graficznym  (layout)

 

 Próbki i akcesoria pomiarowe

 Akcesoria pomiarowe umożliwiające pomiary szklanych próbek o średnicy 20 mm+/-0.5mm, i grubości 1-2mm umożliwiające pomiar w transmisji i w odbiciu(pierwsza powierzchnia), pod katem z zakresu 0-10°
oraz

 jedną z dwóch poniższych opcji:

 1) pomiary odbiciowe pod stałymi kątami co najmniej 5, po jednym       z każdego z następujących zakresów: 11°-20°; 21°-30°; 31°-40°; 41°-50°; 55°-65°

                lub

 2) pomiary odbiciowe pod zmiennymi kątami z zakresu co najmniej 30°-60° z możliwością zmiany kąta o nie więcej niż 2°

 Komputer

 Komputer z systemem operacyjnym co najmniej Windows 10 Pro, dysk typu SSD co najmniej 256 GB, 8 GB ram, z wbudowanym wyświetlaczem(laptop) lub z dołączonym ekranem(dołączony ekran powinien spełniać następujące wymagania: matowa matryca o przekątnej co najmniej 23 cali i rozdzielczości QHD 2560 x 1440 w 60 Hz lub większej, matrycy IPS, funkcją regulacji wysokości i odchylenia

 Inne

- Certyfikat CE, certyfikat wg. normy ISO 9001, serwis na terenie siedziby zamawiającego
- zakup powinien zawierać koszt transportu, wniesienia, instalacji, szkolenia(z obsługi urządzenia i oprogramowania) na terenie siedziby zamawiającego

------------------------- koniec zapytania -------------------------

             

                                                                            Dofinansowano z budżetu państwa

NR 2/2022

 

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym

zapytania ofertowego nr 2/2022

wybrana została oferta firmy Hexagon Metrology Sp. z o.o.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z wyposażeniem

i oprogramowaniem

Zakup jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie umowy nr: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2020

 

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów,

05-082 Stare Babice, Polska

NIP: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres: mech@telesystem.eu

T: + 48 22 722 00 15 wew. 112

F: + 48 22 722 00 15 wew. 201

Kryteria wyboru:

Warunkiem koniecznym do oceny ofert jest pełna zgodność z:

- minimalnymi warunkami specyfikacji technicznej

- warunkami finansowymi (waluta oferty, czas ważności oferty, czas dostawy, itd).

W ocenie porównawczej ofert brany pod uwagę będzie warunek:

- cena w PLN – 100%

Termin dostarczenia oferty:

04.03.2022 r. (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)

Okres ważności oferty:

6 tygodni

Wymagana dostawa:

do 28 tygodni od złożenia zamówienia    

 

SPECYFIKACJA

OPIS:

 Współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.

 

WYMAGANIA:

 Wymagania ogólne:

 budowa portalowa

 • konstrukcja maszyny musi zapewniać wysoką sztywność oraz chronić przed wahaniami temperatury otoczenia
 • możliwość prowadzenia pomiarów w trybie ręcznym z wykorzystaniem panelu sterowania jak i w trybie CNC
 • funkcja kompensacji wpływu zmian temperatury otoczenia
 • maszyna musi posiadać stół granitowy (pełny granit) z otworami do mocowania detali;
 • maszyna musi być wyposażona w komputer PC umożlwiający bezproblemową współpracę z osprzętem i oprogramowaniem
 • maszyna musi być wyposażona w monitor minimum 24”
 • maszyna musi być wyposażona w kolorową drukarkę formatu A4

Wymagania techniczne:

Zakres pomiarowy

 • oś X co najmniej 700 mm
 • oś Y co najmniej 1000 mm
 • oś Z co najmniej 650 mm

Skanująca sonda pomiarowa

 • maszyna musi być wyposażona w dotykową sondę skanującą umożliwiającą stosowanie wymiennych końcówek pomiarowych prostych i gwiaździstych
 • sonda skanująca musi obsługiwać końcówki o długości co najmniej z zakresu od 20 mm do 200 mm
 • sonda skanująca musi obsługiwać końcówki gwiaździste o rozpiętości ramion co najmniej 100 mm
 • sonda skanująca musi obsługiwać końcówki o średnicy 0,3 mm i większe
 • sonda skanująca musi mieć możliwość pomiaru w trybie punkt-punkt jak i w trybie skanującym
 • sonda wraz z maszyną musi mieć możliwość pomiaru samocentrującego

 Głowica obrotowo-uchylna 

 • maszyna musi być wyposażona w automatyczną głowicę obrotowo-uchylną;
 • kąt indeksacji max 5˚
 • zakres obrotów:

kąt A   minimum  0˚-100˚

kąt B   +/-180˚

 • powtarzalność pozycjonowania max 0,5 µm

Dokładność maszyny pomiarowej

 • dokładność maszyny pomiarowej musi być określona wg normy ISO 10360
 • specyfikacja dokładności musi opierać się na oficjalnej specyfikacji producenta
 • dokładności dla temperatury pracy 18-22˚C (gradienty min 1˚C/godzinę, min 2˚C/dobę
  min 1˚C/metr)

MPEE0/E150 (ISO 10360/2)

max 1,6 + L/ 333 [µm]

MPEPFTU (ISO 10360/2)

max 1,6 [µm]

MPETHP/t (ISO 10360/2)

max 3,0/45 [µm/s]

 

 • dokładności dla temperatury pracy 16-26˚C (gradienty min 1˚C/godzinę, min 5˚C/dobę
  min 1˚C/metr)

MPEE0/E150 (ISO 10360/2)

max 1,8 + L/ 250 [µm]

MPEPFTU (ISO 10360/2)

max 1,6 [µm]

MPETHP/t (ISO 10360/2)

max 3,0/45 [µm/s]

 • test dokładności wykonywany na końcówce pomiarowej nie krótszej niż 50 mm

Dynamika maszyny pomiarowej

 • prędkość pozycjonowania 3D nie mniejsza niż 500 mm/s
 • przyspieszenie 3D nie mniejsze niż 1500 mm/s2

 Wyposażenie dodatkowe

 • magazyn głowic końcówek pomiarowych dla sondy skanującej, minimum 6 portów do przechowywania talerzyków trzpienia plus stosowne gniazda dla modułów skanujących jeśli konieczne
 • talerzyki trzpienia pomiarowego minimum 6 sztuk, w tym dwie sztuki do obsługi końcówek gwiaździstych
 • zestaw końcówek pomiarowych o długościach w zakresie co najmniej od 20 do 200 mm
 • sfera kalibracyjna ze świadectwem wzorcowania laboratorium posiadającego akredytację wg ISO 17025 

 Oprogramowanie pomiarowe

 • interfejs użytkownika w języku polskim z możliwością przełączania na inne języki (minimum angielski, niemiecki, francuski), w celu łatwego przygotowania raportu w języku innym niż polski
 • możliwość tworzenia programu pomiarowego w trakcie wykonywania na maszynie pomiaru części
 • pomiar podstawowych elementów geometrycznych (płaszczyzny, linie, okręgi, punkty, walce, stożki)
 • pomiar elementów złożonych (punkty powierzchniowe, rowki okrągłe i prostokątne, punkty krawędziowe, punkty narożne)
 • funkcje sprawdzania obecności otworów
 • pomiar powierzchni swobodnych znanych (na podstawie modelu CAD) i nieznanych (na podstawie fizycznej części)
 • programowanie na podstawie modeli CAD
 • możliwość importowania modeli CAD w formacie IGES, STEP, DXF, DWG
 • eksport wyników pomiaru do formatu EXCEL, PDF, TXT oraz reprezentacji graficznej zmierzonych elementów w formacie IGES oraz STEP
 • tworzenie raportów pomiarowych z możliwością ich dostosowywania do bieżących potrzeb

 Wymagania organizacyjne:

 • maszyna musi być zaopatrzona w instrukcję obsługi w języku polskim
 • oferta musi zawierać instalację maszyny oraz jej uruchomienie i kalibrację, wydanie certyfikatu z okresem ważności
 • oferta musi zawierać szkolenie dla co najmniej 3 operatorów, czas trwania szkolenia co najmniej 5 dni
 • maszyna musi być objęta co najmniej 12-miesięczną gwarancją producenta, z czasem liczonym od daty odbioru maszyny
 • oferent oraz producent maszyny musi mieć co najmniej 10 lat historii sprzedaży maszyn na terenie Polski
 • oferent musi gwarantować dostępności serwisu w ciągu 72 godzin
 • jeżeli oferentem nie jest producent maszyny, to oferent musi mieć autoryzację producenta oferowanej maszyny.

Wymagane informacje dotyczące ceny:

 • cena musi być wyrażona w PLN
 • koszt instalacji i szkolenia powinien być uwzględniony w ofercie podstawowej

 

------------------------- koniec zapytania -------------------------

             

                                                                            Dofinansowano z budżetu państwa