p2

Bloki elektroniki głowicy samonaprowadzającej GSN

Inżynierowie CRW TELESYSTEM-MESKO brali udział w opracowaniu modelu dwuspektralnej głowicy samonaprowadzającej GSN. W wyniku prac pozyskaliśmy głowice o podwyższonej wykrywalności, odporne na zakłócenia termalne.