g9

Elementy detekcyjne laserowej głowicy śledzącej

Dzięki opracowaniej technologii oferujemy wykonywane na zamówienie detektory o pożądanych przez klienta parametrach o różnych strukturach, wymiarach i kształtach.

Detektory spełniają wymagania stawiane zespołom stosowanym w technice amunicyjnej i rakietowej.

Wraz z Instytutem Technologii Elektronowej z Warszawy opracowaliśmy i wdrożyliśmy w modelowych głowicach podsterowujących, krzemowe detektory kwadrantowe, pracujące w bliskiej podczerwieni (SWIR). Opracowana została technologia kwadrantowych diodowych modułów detekcyjnych o zwiększonej czułości w paśmie bliskiej podczerwieni. W detektorze zastosowano nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne – chronione patentem. Rozwiązanie to istotnie zwiększa czułość w paśmie widmowym do 1100nm. Aktualnie wytwarzamy moduły kwadrantowe m.in. o średnicach struktury fotoczułej Ø3mm i dwie wersje Ø10mm (4- i 8-elementowe), dla głowic do amunicji precyzyjnego rażenia (pociski artyleryjskie, rakiety przeciwpancerne) naprowadzanych na cel oświetlony wiązką laserową. Dzięki opracowanej technologii oferujemy wykonywane na zamówienie detektory o pożądanych przez klienta parametrach o różnych strukturach, wymiarach i kształtach. Detektory spełniają wymagania stawiane zespołom stosowanym w technice amunicyjnej i rakietowej.