g10

Inteligencja Amunicji Precyzyjnego Rażenia

W ostatnich latach zaangażowaliśmy się w prace badawcze i konstrukcyjno-technologiczne nad głowicami podsterowującymi (GP) do amunicji artyleryjskiej precyzyjnego rażenia (APR). W toku tych prac konieczne stało się opracowanie modelu detekcyjnego, korygującego lot pocisku na plamkę lasera podświetlającego cel. W efekcie prac w głowicach podsterowujących zastosowano krzemowe detektory kwadrantowe pracujące w bliskiej podczerwieni.

Głowica podsterowująca do pocisku armatohaubicy kaliber 155mm (prototyp) na bazie diody krzemowej kwadrantowej o czułości podwyższonej dla λ>1000m, odpornej na przeciążenia rzędu kilku tysięcy G oraz zakresie temperatury roboczej od -40°C do +50°C.

Telesystem zaangażował się także w prace badawcze i konstrukcyjno-technologiczne nad Głowicami Podsterowującymi (GP) do amunicji artyleryjskiej precyzyjnego rażenia (APR). Amunicja podsterowywana jest w końcowej części trajektorii lotu na odbite promieniowanie laserowe co umożliwia precyzyjne trafienie w oświetlony laserem punkt. Taka amunicja jest częścią rodziny amunicji precyzyjnego rażenia (APR). Zostały podjęte prace nad GP do pocisku 155 mm (armato-haubica) oraz pocisku moździerzowego 120 mm. Do tych Głowic Podsterowujących konieczne stało się opracowanie modułu detekcyjnego, korygującego lot pocisku na plamkę lasera podświetlającego cel.

Głowica podsterowująca do pocisku armatohaubicy 155mm (KRAB, KRYL)

W wyniku ścisłej współpracy z Instytutem Technologii Elektronowej w Warszawie opracowane zostały i zastosowane w modelowych Głowicach Podsterowujących krzemowe detektory kwadrantowe, pracujące w bliskiej podczerwieni (SWIR). Opracowana została technologia kwadrantowych diodowych modułów detekcyjnych o przesuniętym w stronę bliskiej podczerwieni paśmie czułości. Zastosowany został mechanizm odbicia zwrotnego przez warstwę zwierciadlaną promieniowania, które przeszło na wskroś przez krzemową warstwę fotoczułą (jest to nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne chronione patentem). Rozwiązanie to istotnie zwiększa czułość w paśmie widmowym >1000 μm. Opracowano 3 moduły kwadrantowe o powierzchniach fotoczułych Ø 3mm i 2 wersje Ø 10 mm (dopasowane do wymagań konstrukcyjno-roboczych docelowych Głowic Podsterowujących. Głowice wyposażone w moduły detekcyjne przeszły pełen zakres badań i testów wynikających z zastosowań militarnych (w tym ekstremalne przeciążenia rzędu kilku tysięcy G oraz skrajne temperatury pracy).

Uzyskane doświadczenia mogą też stanowić podstawę opracowania specjalnych kwadrantowych elementów detekcyjnych, zgodnych z wymaganiami potencjalnych klientów, również cywilnych.

Telesystem – Mesko ma możliwości i technologię do produkcji modułów laserowych w wykonaniu wojskowym. Na bazie uzyskanych doświadczeń opracowano konstrukcję rezonatora laserowego zapewniającego stabilną pracę w zakresie temperatur od -35°C do +50°C. Jest to laser Nd: YAG, generujący promieniowanie NIR λ = 1064 nm, o energii w impulsie <100mJ (τimpulsu = 10 ÷ 20 ns). Moduł laserowy może być pompowany lampowo o mocy 2 kW lub diodowo o mocy 4x4kW.

Przy wykorzystaniu tego modułu laserowego opracowywany został dalmierz/laserowy podświetlacz celu do punktowego wskazywania celu dla pocisków APR (amunicji precyzyjnego rażenia). Opracowany został modułowy system dalmierza/podświetlacza laserowego MSD/O pracujący w trzech zasadniczych trybach:

– Tryb lokalizacji;
– Tryb wskazywania wyznaczonych celi;
– Tryb serwisowy.

Podstawowe parametry:

Energia w impulsie > 80 mJ,
Rozbieżność wiązki < 0.35 mrad,
τimpulsu = 15±5 ns
podświetlanie celu do 5 km,
zasięg pomiaru odległości 200 ÷ 20 000 m (±1 m)

W trybie wskazywania wyznaczonych celi nadajnik laserowy generuje ciąg impulsów promieniowania laserowego, o zmiennej częstotliwości. Sekwencja emitowanych impulsów opisana jest trzycyfrowym kodem PRF. Operator naprowadza wiązkę promieniowania laserowego na wybrany cel, stacjonarny lub ruchomy, podświetlając kodowanym promieniowaniem laserowym wybrany punkt celu.
W ścisłej kooperacji z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej został opracowany prototyp „cichego” dalmierza podszumowego, wykorzystującego moduł laserowej diody półprzewodnikowej dla λ = 905 nm. Moduł dalmierza charakteryzuje się dużą szybkością działania, dokładnością pomiaru ok. 1m, oraz ponadprzeciętnymi możliwościami pomiaru odległości do niewielkich obiektów dzięki zastosowaniu wiązki o niskiej rozbieżności 0.75x 0.5 mrad. Przewidywane jest opracowanie całego typoszeregu takich modułów dalmierza o zróżnicowanym zasięgu pracy. Opracowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w różnych aplikacjach, jak systemy bezpieczeństwa, automatyka, robotyka, automatyczne systemy pomiarowe.

Moduł głowicy podsterowującej dla APR 120

Nasi inżynierowie opracowali i wdrożyli do produkcji moduł głowicy podsterowującej do pocisku moździerzowego kaliber 120mm (prototyp) na bazie diody krzemowej kwadrantowej o czułości podwyższonej dla λ>1000m, odpornej na przeciążenia rzędu kilku tysięcy G oraz zakresie temperatury roboczej -40°C do +50°C.