p1

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM/PIORUN

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO opracowało i wdrożyło do produkcji wszystkie najistotniejsze zespoły optoelektroniczne i elektroniczne systemu GROM/PIORUN.

TELESYSTEM jest producentem głównych elementów PPZR GROM/PIORUN:

  • koordynatora ze szczególnym uwzględnieniem toru optoelektronicznego  w skład którego wchodzą unikalne w skali światowej Fotodetektory InSb (antymonek indu) i PbS (siarczek ołowiu) oraz hybrydowe przedwzmacniacze. Dzięki temu Spólka plasuje się wśród czołowych producentów głowic naprowadzania systemów rakietowych, będąc obok potentatów z Rosji i USA, jedynym seryjnym producentem detektorów o tak wyjątkowych parametrach;
  • bloku elektroniki GSN, opartego na całkowicie polskiej myśli technicznej i zachodniej bazie elementowej oraz metodyk regulacji głowicy samonaprowadzającej pocisku rakietowego;
  • elektroniki zapalnika rakiety;
  • elektroniki cyfrowego programowalnego mechanizmu startowego MS. Urządzenie to powstało we współpracy ze specjalistami Zespołu Elektroniki Kwantowej WAT. Jego konstrukcja i działanie są oryginalnym, polskim opracowaniem. Dzięki niemu stało się możliwe instalowanie pocisków rakietowych GROM/PIORUN na różnych platformach startowych.

CRW TELESYSTEM-MESKO opracowało i wdrożyło do produkcji seryjnej kluczowe elementy modernizacji PPZR GROM-M kryptonim PIORUN, która doprowadziła do:

  • zwiększenia zasięgu wykrycia, dzięki zastosowaniu nowych układów detekcyjnych o zwiększonej czułości;
  • opracowania cyfrowych algorytmów pracy mechanizmu startowego i programowalnej GSN;
  • zwiększenia odporności na zakłócenia termalne- poprzez optymalizację pasm detekcyjnych koordynatora – zwiększenie dynamiki pracy układów obróbki GSN, a także wykorzystanie nowych zakresów spektralnych oraz selekcji kinematycznej;
  • zwiększenie dokładności trafienia, przez poprawę charakterystyk sterowania w strefie dalekiej i bliskiej oraz wprowadzenie możliwości wyłączenia przesunięcia punktu trafienia;
  • zwiększenia zasięgu rażenia i skuteczności głowicy bojowej, dzięki zastosowaniu zapalnika zbliżeniowego;
  • zastosowania optycznych i optoelektronicznych urządzeń celowniczych.