g12

Systemy celowania i naprowadzania

Nasze Systemy Laserowego Podświetlania Celu są modułowymi, zgodnymi ze standardami NATO, przenośnymi zespołami przyrządów wskazywania celu do naprowadzania amunicji precyzyjnej, rakiet i bomb lotniczych przez podświetlenie wiązką laserową.

Moduły wykorzystują laser Nd:YAG pracujący na fali długości 1064 nm, który zapewnia podświetlanie celów  znajdujących się w odległości do ok. 5 km od operatora. Oprócz podświetlania celu, system umożliwia również pomiar odległości – od 200 m do 20 km – dzięki wbudowanemu dalmierzowi laserowemu. Opracowanie i wdrożenie krajowego podświetlacza, pozwoli jednocześnie już od pierwszych minut konfliktu wprowadzić lotnictwo NATO do działań na rubieży, gdzie polscy operatorzy będą wskazywali cele do rażenia dla sił sprzymierzonego lotnictwa. Co ważne system umożliwia pracę w dzień i w nocy dzięki zastosowaniu wymiennych, opcjonalnych modułów celowniczych: optycznej lunety celowniczej, kamery dziennej lub kamery nocnej (noktowizyjnej lub termowizyjnej). Wbudowany wyświetlacz OLED pozwala na kontrolę stanu urządzenia, wyświetlanie danych pomiarowych oraz informację o sterowaniu zdalnym lub ręcznym.


Laserowy Podświetlacz Diodowy LPD-A


Parametry podświetlacza:

 • Typ lasera: Nd:YAG
 • Długość fali: dla oświetlacza 1.064 μm
 • Programowalna sekwencja impulsów (PRT) zgodna ze STANAG 3733 oraz innymi
 • Rozbieżność wiązki lasera: < 0.35 mrad
 • Energia impulsu > 80 mJ
 • Długość impulsu 15± 5ns
 • Dalmierz do 20km
 • Typowa temperatura pracy: -35 °C do +55 °C
 • Temperatura magazynowania: -40 °C do +70 °
 • Waga ok. 4 kg

Moduł synchronizacji wystrzału:

 • Zdalne ustawienie programowalnej sekwencji impulsów
 • Przesyłanie danych z GPS, goniometru oraz dalmierza
 • Zdalne załączenie pracy lasera
 • Zdalny odczyt gotowości oraz stanu urządzania
 • Programowanie opóźnienia wystrzału
 • Programowanie czasu działania lasera

Zespół Celowania i Naprowadzania dla PPK PIRAT CLU-P (Command Launch Unit-Pirat)
oraz APR 155, APR 120 i lotniczych bomb naprowadzanych laserowo.

System powstał dzięki współpracy z PCO S.A. Prace zostały sfinansowane ze środków własnych CRW TELESYSTEM-MESKO i PCO S.A.

Ze względu na bardzo napięty harmonogram  zadania, konstruktorzy  zintegrowali elektronicznie system w oparciu o dostępne w zakładach moduły i zespoły, zachowujących ich własne obudowy. Docelowo system będzie o połowę mniejszy. Górny moduł naprowadzający to dalmierz-podświetlacz LPD-A (TELESYSTEM), dolny – skonstruowany w PCO S.A. moduł wizyjno-celowniczy.

Nowością w stosunku do innych typów sprzętu optoelektronicznego używanego w Siłach Zbrojnych RP jest możliwość  kontroli zgrania celownika i lasera przez operatora.

W CLU-P operator może w kilkanaście sekund, tuż przed oddaniem strzału , sprawdzić zgranie torów optycznych do lasera i w razie potrzeby, bez użycia jakichkolwiek narzędzi – skorygować.

 • górny moduł naprowadzający to dalmierz-podświetlacz LPD-A , dolny moduł wizyjno-celowniczy, integruje kamerę telewizyjną z przetwornikiem obrazu o rozdzielczości 2048×1536 pikseli i kamerę termowizyjną z detektorem chłodzonym, pracującym w paśmie 3,7:4,8 µm o rozdzielczości matrycy 640×512 pikseli;
 • zasięg identyfikacji do standardowego celu NATO to ponad 2500 m dla pola widzenia 3˚5’x2˚28′, a dla wykrycia 12000 m;
 • obraz z kamer wyświetlany jest w okularze na ekranie OLED o rozdzielczości 800×600 pikseli. Istnieje możliwość podglądu widzenia poprzez wizjer zewnętrzny zamontowany na hełmie dowódcy obsługi zestawu (lub operatora).

Laserowy Podświetlacz Celu LPC-1

Podstawowe funkcje modułu integracji:

 • umożliwia integrację z elektronicznym goniometrem w celu wyznaczenia azymutu i elewacji,
 • umożliwia komunikację z systemem kierowania ogniem,
 • posiada wbudowany moduł GPS.

Elementy komunikacji z centrum dowodzenia:

 • zdalne ustawienie programowalnej sekwencji impulsów,
 • przesyłanie danych z GPS, goniometru oraz dalmierza,
 • synchronizacja wystrzału,
 • zdalny odczyt gotowości oraz stanu urządzania,
 • możliwa integracja z mechanizmem startowym zestawu Pirat.