Układ autoryzacji dostępu

W związku z regulacjami wprowadzonymi przez układ o nierozprzestrzenianiu przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych  z 2003 roku, przyjęty w ramach układu o Kontroli Eksportu Broni Konwencjonalnej oraz Dóbr i Technologii Podwójnego Zastosowania, a dotyczących zakazu eksportu PPZR do odbiorców niepaństwowych i niestabilnych rządów oraz nakładających na posiadaczy takich zestawów obowiązek kontroli swego stanu posiadania w tym zakresie, który ratyfikowała także Polska, w konstrukcji eksportowych zestawów Grom wprowadzono układ elektronicznej autoryzacji, który uniemożliwia użycie rakiety z innymi mechanizmami startowymi, niż te, które były przedmiotem dostawy.

Dzięki temu nie jest możliwe np. wykorzystanie pocisku wyeksportowanego w ramach zestawów przeciwlotniczych Jodek-G i Poprad z wyrzutni przenośnych, jeśli takie nie zostały równolegle dostarczone i odwrotnie.

« WSTECZ