"KUSZA" Mobilny System Rakietowy

Wysokomobilny zestaw przeciwlotniczy MSR „KUSZA” przeznaczony jest do zwalczania platform napadu powietrznego, w tym: samolotów odrzutowych, śmigłowców, pocisków samomanewrujących, BSL i innych. System stanowi integrację standardowych rakiet ziemia powietrze z nowoczesnymi środkami wykrywania i śledzenia celów z możliwością instalacji na różnych nosicielach. System wyposażony jest w rakiety MANPADS GROM/PIORUN typu „wystrzel i zapomnij” oraz ergonomiczny system śledzenia i odpalania. Specjalistyczny system celowania i zobrazowania sytuacji powietrznej znajdujący się na pokładzie MSR "KUSZA" pozwala łatwo wyszukiwać, śledzić i zwalczać środki napadu powietrznego. 

Opis systemu

Rakiety GROM/PIORUN wraz z Naziemnymi Blokami Zasilania mocowane na sztywnej ramie wyposażonej w autonomiczne Mechanizmy Startowe, optoelektroniczne układy celownicze i pulpit operatora.

Dzięki lekkiej i dobrze wyważonej konstrukcji operator może precyzyjnie namierzyć i śledzić cel. Zastosowanie złącza obrotowego pozwala strzelcowi na pracę w zakresie n×360˚.

Układy elektroniczne systemu zasilane są z baterii nosiciela o dużej pojemności lub z generatora mocy, co pozwala na wielogodzinną autonomiczną pracę systemu.

Mobilny System Rakietowy (MSR) „KUSZA” jest lekkim zestawem przeciwlotniczym działającym całkowicie pasywnie, przez co jest znacznie trudniejszy do wykrycia przez przeciwnika w porównaniu do innych rozwiązań. Temu samemu celowi sprzyjają niewielkie gabaryty i wysoka mobilność. Wyrzutnia może być zainstalowana na stacjonarnej podstawie, na okrętach, ale także na znacznie mniejszych, wysoce mobilnych nośnikach – jak samochody terenowe klasy pick-up czy pojazd terenowy Polaris Ranger 6×6.

Niewielkie rozmiary systemu i sztywna konstrukcja pozwalają także szybko zmieniać pozycje przy wykorzystaniu różnych platform transportowych.

Możliwe konfiguracje:

• zabudowa na innych pojazdach;

• wersja stacjonarna;

• zabudowa na okrętach;

• inne wskazane przez klienta.

Skład systemu: 

• 4-6* rakiety MANPADS GROM;

• pulpit operatora umożliwiający obsługę całego systemu;

• układy celownicze:

• celownik kolimatorowy z awaryjnym celownikiem mechanicznym zintegrowany z monitorem służącym do wyświetlania obrazów z kamer oraz  stanu systemu;

• optoelektroniczna kamera do dziennej pracy bojowej;

• kamera termowizyjna do dziennej i nocnej pracy bojowej;

• autonomiczne Mechanizmy Startowe do odpalenia rakiet z MSR KUSZA;

• dodatkowe 2 Mechanizmy Startowe do odpalenia rakiety "z ramienia";

• 8-12* Naziemnych Bloków Zasilania z azotem pod wysokim ciśnieniem.

*w zależności od typu nośnika

Zestaw może być zintegrowany z różnymi Systemami Dowodzenia (m. in. możliwość wykorzystania zestawu automatyzacji dowodzenia obroną przeciwlotniczą REGA) oraz Identyfikatorem „Swój-Obcy”.

Własności systemu:

• działanie w modzie pasywnym;

• wysoka mobilność;

• możliwość pracy w trybie dziennym i nocnym;

• zwiększony zasięg detekcji i identyfikacji celu;

• szybka wymiana wyrzutni po oddaniu strzału;

• możliwość strzału "z ramienia";

• system trudno wykrywalny dla przeciwnika.  

Zastosowania systemu:

MSR KUSZA może zostać wykorzystany w następujących sytuacjach taktycznych:

- obrona podejść do obiektów punktowych oraz niewielkich szczególnie ważnych obszarów (np. porty, węzły komunikacyjne, gazoport, rafinerie, elektrownie, sztaby itp.) przed atakiem powietrznym z pułapu do 4 km,

- obrona podejść do obiektów, w których odbywają się szczególnie ważne wydarzenia (np. międzynarodowe konferencje,  imprezy sportowe itp.) przed atakiem za pomocą rakiet o poddźwiękowych prędkościach lotu, bezzałogowych aparatów latających i innych celów powietrznych,

- osłona wojsk podczas przemarszów i postojów przed atakiem z pułapów do 4 km,

- ograniczenie precyzyjnego ataku poprzez podniesienie pułapów powyżej samolotów agresora 4 km,

- polowanie (działanie w zasadzce) na cele na przewidywanych trasach przelotów na pułapach do 4 km (samoloty, śmigłowce, rakiety o prędkościach lotu do 320 m/s (rakiety manewrujące, rakiety przeciwradiolokacyjne, rakiety powietrze-ziemia), bezzałogowych aparatów latających i innych celów powietrznych.

« WSTECZ