Laserowy Podświetlacz LPC

LPC-1 jest to modułowy, przenośny zespół przyrządów wskazujących cel dla urządzeń naprowadzanych na odbite promieniowanie laserowe. Oprócz podświetlania celu system umożliwia również pomiar odległości od celu dzięki wbudowanemu dalmierzowi laserowemu oraz określanie własnego położenia w oparciu o system GPS (cywilny – zastosowanie modułu militarnego wymaga integracji).

Wbudowany moduł synchronizacji wystrzału wraz z układem łączności pozwala na dwukierunkową wymianę informacji z centrum dowodzenia i systemem kierowania ogniem. Opcja współpracy z goniometrem pozwala na określenie azymutu i elewacji celu. Moduł synchronizacji wystrzału umożliwia integrację danych z wszystkich podzespołów. Możliwe jest zarówno przesyłanie informacji o stanie urządzenia i namiarach celu, jak również zdalne sterowanie pracą systemu z centrum dowodzenia.

System umożliwia pracę zarówno w dzień, jak i w nocy, dzięki zastosowaniu wymiennych, opcjonalnych modułów celowniczych: optycznej lunety celowniczej, kamery dziennej lub kamery nocnej (noktowizyjnej lub termowizyjnej).

Wbudowany wyświetlacz OLED pozwala na kontrolę stanu urządzenia, wyświetlanie danych pomiarowych oraz informację o sterowaniu zdalnym lub ręcznym.

Podstawowe funkcje modułu integracji:

● umożliwia integrację z elektronicznym goniometrem w celu wyznaczenia azymutu i elewacji;

● umożliwia komunikację z systemem kierowania ogniem;

● posiada wbudowany moduł GPS.

Elementy komunikacji z centrum dowodzenia:

● zdalne ustawienie programowalnej sekwencji impulsów;

● przesyłanie danych z GPS, goniometru oraz dalmierza;

● synchronizacja wystrzału;

● zdalny odczyt gotowości oraz stanu urządzania.

 

Parametry:

• typ lasera: Nd:YAG;

• długość fali: dla oświetlacza 1.064 μm;

• programowalna sekwencja impulsów (PRT): zgodna ze STANAG 3733 oraz innymi;

• rozbieżność wiązki lasera: <0.35 mrad;

• energia impulsu >80 mJ;

• długość impulsu 15± 5ns;

• dalmierz do 20km;

• typowa temperatura pracy: od -35°C do +55°C

• temperatura magazynowania: od -40°C do +70°C

 

 Zasilanie:

• bateria akumulatorów 24V;

• dozwolony zakres 18-36V

 

Wymiary (bez podstawki i demontowanej lunety):

• wysokość 126 mm;

• szerokość 371 mm;

• głębokość 258 mm

 

Podświetlacz

• masa podświetlacza 9,7 kg;

• celownik 1,5 kg;

• okablowanie 0,5 kg;

• bateria 6,8 Ah / masa ok. 2 kg;

• bateria 13,2 Ah / masa ok 3,8 kg

 

Moduł synchronizacji wystrzału:

• zdalne ustawienie programowalnej sekwencji impulsów;

• przesyłanie danych z GPS, goniometru oraz dalmierza;

• zdalne załączenie pracy lasera;

• zdalny odczyt gotowości oraz stanu urządzania;

• programowanie opóźnienia wystrzału;

• programowanie czasu działania lasera.

« WSTECZ