XXXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2023

Tegoroczny Salon zgromadził 711 wystawców z 35 krajów świata, w tym 350 firm polskich. Targi odwiedziło 61 delegacji z 43 państw. Na MSPO 2023 pojawiło się niemal 26 tysięcy tysięcy gości. Oprócz patrona honorowego – Prezydenta Andrzeja Dudy, Targi odwiedzili także premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Jacek Siewiera Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W wydarzeniu wzięła udział również kadra dowódcza Wojska Polskiego. 

Telesystem-Mesko, wspólnie z Mesko S.A. wystawili w Kielcach: systemy obrony przeciwlotniczej ppzr Grom/Piorun

Telesystem-Mesko i Mesko S.A. już pracują nad nową wersją Pioruna – zwaną Piorun NG, z nową głowicą naprowadzającą o zwiększonych zdolnościach wykrywania małych celów i podwyższonej odporności na zakłócenia. Opracowywany jest też większy pocisk “Piorun+” lub “Grzmot”.

Wersje rozwojowe rakiety przeciwlotniczej “Piorun/Grzmot” z głowicami: obrazowo-śledzącą IIR oraz multispektralną (imaging seekers).

Prace nad systemami naprowadzania dla polskich zestawów MANPADS są realizowane głównie w Telesystem-Mesko. Jej najnowszymi wyrobami przygotowanymi do wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych są: głowica samonaprowadzająca multispektralna GSNWK oraz głowica obrazowo-śledząca IIR (imaging seekers). Pierwsza z nich może być podstawą do wprowadzenia nowej generacji rakiet przeciwlotniczych klasy MANPADS i pocisków plot krótkiego zasięgu (10-12 km), oznaczanych wstępnie jako „Piorun+” lub „Grzmot”. Natomiast głowica obrazowo-śledząca IIR, zapoczątkuje rodzinę rakietowych systemów uzbrojenia, które będą mogły nie tylko wykrywać, ale również, korzystając z posiadanej bazy danych, „identyfikować” obiekty, wybierając na celu najbardziej wrażliwe miejsce do uderzenia.

Głowica obrazująco-śledząca IIR (imaging seekers)

Tego rodzaju rozwiązania zalicza się do tzw. czwartej generacji (trzecią są zestawy z głowicą multispektralną). W przypadku głowicy obrazująco-śledzącej IIR, obraz celu jest wytwarzany na matrycy składającej się z wielu detektorów ułożonych w szyku: wcześniej liniowym (skanowanym), o obecnie dwuwymiarowym 2D prostokątnym (focal plane array). Sposób otrzymywania w ten sposób obrazu termicznego można porównać do tego jak działa cyfrowy aparat fotograficzny. W głowicy obrazująco-śledzącej IIR następuje jednak porównanie (według określonego algorytmu) założonego modelu wyświetlonego w płaszczyźnie 2D z obrazem otrzymanym na matrycy poprzez system optyczny głowicy poszukującej.

Dla zestawu Piorun opracowano też prezentowane w Kielcach Urządzenie Szkolno-Treningowe UST-2.

System pozwala na komputerowe sterowanie przez instruktora, szkoleniem do czterech ćwiczących, wykorzystujących Rakiety Szkolno-Treningowe.

UST-2 ma swój blok zasilania, a ćwiczenia z jego wykorzystaniem mogą być prowadzone zarówno na poligonach, przy użyciu realnych celów powietrznych, ich imitatorów lub termicznych symulatorów celów, jak i w warunkach stacjonarnych, także z wykorzystaniem symulatorów wirtualnej rzeczywistości (VR).

Na stoisku Mesko S.A. i CRW Telesystem-Mesko wystawiona jest także Amunicja Precyzyjnego Rażenia (APR): pociski APR 155 do haubic KRAB i K9 i APR 120 dla moździerzy SMK 120 RAK naprowadzanych na laserowe promieniowanie odbite od celu.

APR 155

CRW Telesystem-Mesko opracowało i wdrożyło dla tego pocisku głowicę podsterowującą (GP). W toku tych prac konieczne stało się opracowanie modelu detekcyjnego, korygującego lot pocisku na plamkę lasera podświetlającego cel.

Głowica podsterowująca do pocisku armatohaubicy kaliber 155 na bazie diody krzemowej kwadrantowej, odpornej na przeciążenia rzędu kilku tysięcy G.

Nabój APR 120 dla samobieżnego moździerza kołowego RAK

CRW Telesystem-Mesko opracowało i wdrożyło głowicę podsterowującą do naboju moździerzowego

APR 120.

Moduł głowicy podsterowującej dla APR 120

Kolejnym systemem pocisków kierowanych naprowadzanych na odbity promień lasera, prezentowanych w Kielcach jest lekki przeciwpancerny pocisk kierowany Pirat.

Pirat może zwalczać cele z przedniej jaki górnej półsfery, co daje mu możliwość zwalczania współczesnych czołgów. Maksymalny zasięg to 2,5 km. Projekt realizowany przez MESKO S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, CRW Telesystem- Mesko i ukraińską firmą PROGRESS..

PIRAT oferowany jest z systemem podświetlania laserowego i naprowadzania CLU-P (Command Launch Unit-Pirat). System powstał we współpracy z PCO S.A.

CLU-P pozwala na wykorzystanie innych typów amunicji precyzyjnej m.in. APR 155 i APR 120 jak i innej amunicji NATO. Podświetlacz jest kodowany i całkowicie kompatybilny z systemem NATO i daje możliwość współpracy z innymi systemami kierowania ogniem, stosowanymi przez formacje sojusznicze. CLU-P współpracuje z systemami noktowizyjnymi produkowanymi przez PCO i powszechnie używanymi w Wojsku Polskim, zarówno w Wojskach Lądowych, jak i w WOT. Systemy wykorzystują bowiem wzmacniacze obrazu o znacznie poszerzonym zakresie czułości spektralnej, dzięki czemu wiązka światła laserowego (1.064 µm) widoczna jest w noktowizorach. Dzięki temu w niektórych sytuacjach CLU-P może „oświetlać” wykryte cele dla żołnierzy wyposażonych w odpowiednią noktowizję. Nawet jeśli nie dysponują oni bronią precyzyjną, po wskazaniu mogą szybko podjąć się zwalczania celu – także w sytuacji, gdy sami nie byliby w stanie go wykryć z uwagi np. na maskowanie. System daje więc możliwość obserwacji w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy, łącząc to ze zdolnościami laserowego pomiaru odległości i wskazywania celów dla różnych typów amunicji precyzyjnej. Obok ppk Pirat, również budowana w polskim przemyśle Amunicja Precyzyjnego Rażenia, oraz dowolne środki sojusznicze zgodne ze STANAG 3733, naprowadzane laserowo np. bomby używane przez F-16, czy rakiety Hellfire i JAGM -mogą współdziałać z CLU-P.

W ofercie CRW Telesystem-Mesko znajduje się Mobilny System Rakietowy Kusza, bazujący na PPZR Grom i Piorun.

Wyrzutnia Kuszy to stalowa kolumna, do której przymocowano siedzisko strzelca a na jej szczycie zamontowano ukośnie zbudowaną ułożyskowaną ramę z zamkniętych profili dla dwóch pocisków Piorun/Grom z mechanizmami startowymi. Pomiędzy wyrzutniami znajduje się wahliwa ramka z kontenerami rakiet, z podstawą dla celownika i podwieszonym pulpitem sterowania z rękojeściami. Pociski Grom/Piorun, w standardowej wersji z mechanizmami startowymi oraz blokami zasilania, są zamontowane do uchwytów ramy. Do transportu rama jest składana ku tyłowi (bez zdejmowania pocisków) a platforma przykrywana plandeką rozpiętą na szkielecie z metalowych rurek. Urządzenie celownicze Kuszy to szerokokątny celownik kolimatorowy, z awaryjnym układem optycznym oraz terminal systemu dowodzenia. Istnieje możliwość montażu kamery telewizyjnej lub termowizyjnej zwiększającej zasięg wykrycia. Obraz z kamery wyświetlany może być na osobnym ekranie lub w celowniku kolimatorowym z nałożonym już znakiem celowniczym. Poza tym Kusza ma możliwość zastosowania interrogatora IFF, terminala systemu dowodzenia Rega-4 wraz z dodatkowymi środkami łączności, elektronicznego układ autoryzacji. Konfiguracja wyposażenia obejmuje również system nawigacji lądowej i pozycjonowania (z odbiornikiem GPS). MSR Kusza występuje w wersji stacjonarnej oraz mobilnej, która może być osadzana na podwoziu PWA Aero, czy też pojazdach klasy Polaris Ranger 6×6 lub samochodach pick-up.

Mobilny System Rakietowy Kusza osadzony na podwoziu PWA Aero

System jest przeznaczony dla wojsk aeromobilnych, Wojsk Obrony Terytorialnej i pododdziałów wojsk zmechanizowanych.
System może być stosowany w obronie podejść do obiektów punktowych, do osłony obiektów, w których odbywają się szczególnie ważne wydarzenia, służyć do osłony wojsk podczas przemarszu i postoju oraz działania z zasadzki na przewidywanych trasach przelotów środków napadu powietrznego przeciwnika.