MEDIA O NAS
pirat-img-5372.5goc
Zakupy Javelinów bez testów
Tele Admin

Niewielkie jest zainteresowanie resortu obrony krajowymi ppk Pirat i Moskit, przez co wciąż nie sfinalizowano ich rozwoju. Ich udoskonalanie i próby wciąż jednak trwają. W przyszłości mogłyby wyprzeć systemy zagraniczne uniezależniając nasz kraj od woli innych państw i obcych producentów. Zbudowane kompetencje byłyby jednocześnie okazją rozwijania polskich technologii, linii produkcyjnych, zwiększania zatrudnienia i do znalezienia odbiorców eksportowych

https://www.altair.com.pl/news/view?news_id=41548